Novela zákona o DPH přináší nová pravidla do e‑commerce

novela-zakona

Na základě schválení změn právních předpisů EU členskými státy v předchozích letech byla v polovině roku 2021 přijata novela zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.). Nová pravidla se dotknou hlavně oblasti e-commerce, například e-shopů prodávajících zboží koncovým zákazníkům v Evropské unii. S tím souvisejí také změny týkající se správního místa One Stop Shop (OSS).

Novela zavádí termín „prodej zboží na dálku“

„Prodej zboží na dálku“ je nově zavedený pojem, který nahrazuje dřívější termín „zasílání zboží“. Důležitou skutečností je, že se zavádí společná prahová hodnota pro prodej zboží na dálku (a také pro telekomunikační služby, tzv. TBE), a to na částku 10 000 eur (sčítají se tak dohromady prodeje do všech členských států). Dříve přitom byly stanoveny dvě hodnoty, ze kterých si členské státy mohly vybrat, a to 35 000 eur a 100 000 eur. U obou se také sledovalo jejich případné přesáhnutí. Pokud tedy dojde k překročení částky 10 000 eur, bude zboží podléhat DPH v členském státě, kde se zboží bude nacházet po ukončení jeho přepravy. TBE služby budou dani podléhat v místě příjemce služby.

Při překročení limitu pomůže One Stop Shop

Co když ale dojde k překročení výše uvedeného limitu? Může se plátce DPH vyhnout registraci k DPH v členských státech, kde došlo k překročení limitu? Ano, může, pokud se zaregistruje do systému One Stop Shop v České republice a bude DPH do členských států odvádět na dálku. Díky tomuto režimu tedy může odvádět daň z přidané hodnoty do členských států přes Českou republiku, aniž by se registroval k DPH v členském státě spotřebitele.

Co dělat, když si nevíte rady

V AICCONU jsme nová pravidla stanovená novelou zákona o DPH pečlivě nastudovali a jsme připraveni vám pomoci vždy, když tyto úpravy budete potřebovat vysvětlit. Neváhejte se proto na nás v takových případech obrátit.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.