Ochrana osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře na webu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

V souladu s ustanovením § 11 zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se společnost AICCON s.r.o. zavazuje, že osobní údaje budou využity pouze ke zpracování personální agendy.

K vašim údajům má přístup pouze statutární orgán společnosti, nadřízený pracovník a pracovník pověřen vedením personální agendy.

Odesláním kontaktního formuláře na webu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.