INTRASTAT – kdy musím vykazovat?

intrastat

Dodáváte nebo přijímáte zboží z jiného členského státu EU? Pokud ano, určitě jste se s Intrastatem již setkali. Intrastat je systém, který eviduje a statisticky zpracovává pohyb zboží mezi členskými zeměmi EU. Jeho užívání bylo zahájeno v roce 1993, kdy byly odstraněny vnitřní celní hranice a začala platit pravidla volného pohybu zboží.

Kdy a jak vykazovat?

Pojďme se společně podívat na to, zda se vás vykazování do Intrastatu týká či nikoliv. Jste v tuzemsku registrovaní k DPH? Pak je to jednoduché – máte povinnost vykazovat data pro Intrastat, pokud překročíte limit 12 000 000 Kč pro dovoz zboží z jiných členských států EU nebo 12 000 000 Kč pro vývoz zboží do ostatních členských států za kalendářní rok. V takovém případě se stáváte zpravodajskou jednotkou a nastává vám povinnost vykazovat údaje bez vyzvání celních orgánů. Hlášení je možné odesílat elektronicky, a to vždy nejpozději 12. pracovní den následujícího měsíce. Hlášení musíte podávat po zbytek roku a také celý rok následující. Pokud však následující rok práh 12 000 000 Kč nepřekročíte, povinnost hlášení vám k 31.12. končí.

Zjednodušené vykazování

Na začátku roku 2022 došlo v Intrastatu ke změnám. Za zmínku stojí především zavedení možnosti tzv. zjednodušeného vykazování. O co se jedná? Po splnění určitých podmínek můžete odeslat pouze jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů. Základní podmínkou je dosáhnout prahu pro vykazování ve výši 12 000 000 Kč a zároveň nepřekročit celkovou hodnotu 20 000 000 Kč ve směru dovozu zboží z jiného členského státu EU nebo ve směru vývozu zboží z jiného členského státu EU.

Pozor na možné sankce!

Za nesplnění povinností souvisejících s vykazováním dat, například za chybně vyplněné nebo nepodané hlášení, může správce cla uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Agendu můžete přenechat odborníkům

Vyhotovování výkazů pro Instrastat může být pro podnikatele časově náročné. V AICCONU jsme všechna pravidla pečlivě nastudovali a jsme připraveni vám s celou agendou pomoci. Neváhejte se proto na nás v takových případech obrátit.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.