Začínáme s podnikáním: OSVČ, nebo společnost?

zaciname-s-podnikanim

Přemýšlíte o tom, že byste začali podnikat? Rozhodnutí jít takzvaně na volnou nohu je jistě významné a může ovlivnit celý váš život. Vedle samotného předmětu podnikání je nutno promyslet i další aspekty, které tuto činnost mohou ovlivňovat.

Zcela zásadní otázkou pro vás coby budoucího podnikatele je výběr právní formy podnikání, tedy zda budete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo zda založíte společnost. Každá z variant přináší svá pro a proti.

OSVČ – když chcete začít co nejdřív a co nejlevněji

Procesně je časově a finančně méně náročná varianta OSVČ. Na živnostenském odboru si zřídíte živnostenský list a můžete začít. Poplatek za vystavení živnostenského oprávnění je 1 000 Kč.

Co se týče počátečních povinností OSVČ, dobrou zprávou je, že jich není mnoho. Živnostenský odbor dává avízo vaši zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, že jste začali podnikat. Vy byste měli tuto skutečnost oběma těmto institucím do 8 dnů nahlásit spolu s informací, zda je podnikání vaším hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. Na tom závisí, zda pro daný rok budete muset platit zálohy.

S finančním úřadem zatím nic řešit nemusíte. Teprve po ukončení „rozjezdového“ roku jste povinni podat zde daňové přiznání. Na svoji zdravotní pojišťovnu a příslušnou správu sociálního pojištění zároveň podáte přehledy, od kterých se pak odvíjejí platby záloh na příští rok. Pokud vaše příjmy nepřesáhnou 1 milion Kč za rok, můžete využít formu paušální daně, u které odpadá povinnost posílat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

Společnost – když je vás víc

Druhou variantou je založení obchodní společnosti (například s.r.o.). Tuto možnost budete volit zejména v případě, že máte nějaké partnery, s nimiž do podnikání půjdete.

V případě založení společnosti je třeba navštívit notáře, který sepíše zakladatelskou nebo společenskou smlouvu (pokud je více společníků). Bude také třeba zaplatit poplatky za zápis do obchodního rejstříku a vystavení živnostenského oprávnění. Tyto vstupní investice se pohybují v závislosti na tom, zda zakládáte s.r.o. (u tzv. zjednodušeného založení stojí služby u notáře cca 4 000 bez DPH, standardní založení od 7 000 Kč bez DPH a 2 700 Kč za soudní poplatek) či a.s. (od 17 000 Kč bez DPH a 8 000 Kč soudní poplatek). Pokud budete zapisovat základní kapitál, je vhodné založit firemní bankovní účet.

Pokud je založena obchodní společnost, je jí automaticky zřízena datová schránka. Od této chvíle je komunikace mezi společností a veřejnou správou realizována právě touto cestou. Společnost má povinnost registrovat se na finančním úřadu minimálně vždy k dani z příjmů právnických osob, případně i k dalším daním. Od okamžiku zápisu do obchodního rejstříku má také společnost povinnost vést účetnictví.

A co dál?

V tuto chvíli jste na startovní čáře. Cíl je ale pro každého podnikatele jiný. Nebudete-li si vědět rady ať už s volbou ideální právní formy podnikání nebo v průběhu podnikatelské činnosti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.