Výzkum a vývoj v účetní praxi

vyzkum-a-vyvoj

Investujete ve svém podnikání do výzkumu a vývoje? Pokud ano, měli byste také vědět, jak správně náklady spojené s výzkumem a vývojem účtovat. Tyto položky totiž nebývají úplně běžnou záležitostí a řešení se nemusí obejít bez problémů. Připravili jsme pro vás článek o tom, co je důležité sledovat a jaké procesy ve firmě nastavit, aby vše fungovalo hladce.

Výzkum jako náklad běžného období

Co se vlastně pod pojmem „výzkum“ skrývá? Definici najdeme v Interpretaci Národní účetní rady (NÚR) I-40. Jedná se o „původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti.“ Od 1.1.2018 byly výsledky výzkumu vypuštěny z výčtu dlouhodobého nehmotného majetku. Hlavním důvodem bylo to, že v aktivech by se měl vykazovat pouze takový majetek, který přináší účetní jednotce ekonomické užitky, což u výzkumu není jisté. Proto jsou náklady na výzkum vykazovány v nákladech běžného období.

Berte vývoj ve firmě jako projekt

A jak je pohlíženo na „vývoj“? Odpověď opět nalezneme ve výše uvedené Interpretaci NÚR: „použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo využití.“ Jak ale zajistit, aby výdaje na vývoj byly aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku? Musí naplňovat všechny níže uvedené podmínky:

  1. Účetní jednotka je schopna prokázat technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva; 
  2. Účetní jednotka musí být schopna prokázat záměr a schopnost dokončit a užívat nehmotné aktivum související s vývojem;
  3. Existuje předpoklad budoucích ekonomických užitků, které nebudou nižší než vynaložené náklady;
  4. Účetní jednotka musí být schopna prokázat dostupnosti zdrojů pro dokončení nehmotného aktiva; 
  5. Nehmotné aktivum je možné spolehlivě ocenit dle účetních předpisů.

Kromě prokázání uvedených bodů, by bylo vhodné přistupovat k jakémukoliv vývoji jako k projektu a vést o něm podrobnou evidenci. Adekvátním způsobem je například účtování na střediska či zakázky. To vám zajistí jednoznačnou přehlednost a transparentnost. Doporučujeme také stanovit osobu, která bude ve firmě odpovědná za tento „projekt“. Hlavně na ní pak bude, aby zajistila prokázání výše uvedených podmínek.

Zvolte si správný postup

Nejprve je důležité sestavit si rozpočet výdajů. Po celou dobu vývoje by mělo platit, že hodnota budoucího aktiva by měla být nižší než přínos z prodeje. Odpovědná osoba by měla už na začátku umět stanovit, jaké budou celkové výdaje na vývoj a jaká bude hodnota přínosu tohoto aktiva. Do kalkulací je pak možné zahrnout i jiné než přímé náklady, např. energie a nájemné. Po celou dobu vývoje také sledujte, zda rozpočet kopíruje skutečnost a jak vypadá aktuální hodnota aktiva.

Co dělat, když si nevíte rady

V posledních letech zvyšují české firmy výdaje za výzkum a vývoj. U nás v AICCON tento pozitivní trend podporujeme a jsme připraveni vám vše důležité vysvětlit. Pomůžeme vám nastavit správné účetní procesy, abyste se mohli soustředit především na samotnou inovaci a modernizaci vašeho podnikání.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.