Sleva na pojistném

pojistne

Od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel uplatnit slevu 5 % za kalendářní měsíc na pojistném zaměstnanců, kteří jsou v pracovním nebo služebním poměru a splňují jedno z níže uvedených specifik:

  • Jsou starší 55 let.
  • Pečují o dítě mladší 10 let, jehož jsou rodiči, nebo které mají v nahrazující péči rodičů.
  • Pečují o osobu blízkou mladší 10 let.
  • Připravují se na budoucí povolání studiem – jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na středních a vysokých školách formou prezenčního studia.
  • V období 12 měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání k rekvalifikaci.
  • Jsou osobou se zdravotním postižením.
  • Jsou mladší 21 let – zde nemusí být splněna podmínka kratšího úvazku.

Podmínkou nároku na slevu na pojistném je, aby byla se zaměstnancem uvedeným výše sjednána zkrácená pracovní doba. Rozsah zkrácené pracovní doby tedy minimálně 8 hodin a maximálně 30 hodin týdně. V případě, že zaměstnanec vykonává práci u více zaměstnavatelů, sleva náleží zaměstnavateli, který oznámil tento záměr jako první. Slevu na pojistném může na téhož zaměstnance uplatnit pouze jeden zaměstnavatel.

Pokud byste potřebovali poradit s uplatněním slevy, neváhejte se na nás obrátit.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.