Přehled legislativních změn v roce 2024

Legislativni Zmeny

Od 1.1.2024 vešlo v platnost několik legislativních změn – ať už se jedná o změny podle zákoníku práce nebo v souvislosti s nabytím účinnosti konsolidačního balíčku. Níže přinášíme souhrn těch nejdůležitějších.

Minimální mzda

Od 1. 1. 2024 se zvýšila základní sazba minimální měsíční mzdy o 1 600 Kč na 18 900 Kč. V důsledku toho, osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) zaplatí na zdravotním pojištění 2 552 Kč.

Zvýšení pojistného pro OSVČ

Sociální pojištění

Od roku 2024 dojde k postupnému navyšování minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění pro OSVČ. Mezi roky 2024 – 2026 bude vyměřovací základ navýšen z 25% na 40% průměrné mzdy.

Pro rok 2024 se jedná o 30% z průměrné mzdy, která byla navýšena na 43 967 Kč. Minimální záloha sociálního pojištění tedy činí 3 852 Kč.

Pro OSVČ s vedlejší činností činí minimální záloha 1 413 Kč.

Dále došlo ke změně i u daňového základu pro výpočet pojistného z vyměřovacího základu z 50% na 55%.

Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění nedošlo ke změnám výpočtu minimálního vyměřovacího základu, i nadále platí stejná pravidla jako v roce 2023. Nicméně, po zvýšení průměrné mzdy došlo k navýšení minimální zálohy na zdravotním pojištění na 2 968 Kč.

Paušální daň

V první řadě došlo ke změně oznámení vstupu do paušálního režimu. Máte-li zpřístupněnou datovou schránku, jste povinni podat oznámení o vstupu výhradně elektronicky do datové schránky. Případně prostřednictvím interaktivního formuláře v portálu MOJE daně.

Zároveň došlo ke zvýšení měsíční zálohy v jednotlivých pásmech.

PásmoPaušální záloha 2024
Pásmo I.7 498 Kč
Pásmo II.16 745 Kč
Pásmo III.27 139 Kč

Nelegální práce

V rámci novely zákona o zaměstnanosti došlo ke změně definice nelegální práce, jejímž cílem je zefektivnit její kontrolu.

Novela se dotkne převážně lidí, kteří využívají tzv. Švarcsystém, neboli jsou zaměstnáni formou zastření pracovněprávního vztahu jinou smlouvou.

Švarcsystém je především charakterizován situací, kdy je OSVČ silně provázán s jedním konkrétním odběratelem. To znamená, že dlouhodobě fakturuje pouze na jednoho odběratele. Dalšími indikátory může být absence vlastních podnikatelských prostředků (kancelář, zaměstnanci, webové stránky) a začlenění do organizační struktury daného odběratele.

V tomto případě může být situace vyhodnocena inspekcí práce jako nelegální práce, ze které plynou sankce. Nově totiž na základě § 140 odst. 5 hrozí nejen udělení pokuty, ale také zákaz činnosti až na 2 roky.

DPP a DPČ

V jednom z našich posledních článků o novele Zákoníku práce jsme se věnovali nárokům „dohodářů“ na placenou dovolenou, která vešla v platnost 1.1.2024.

Od 1.7.2024 se ke změnám přidává také účast na povinném pojištění pro DPP. Budou stanoveny následující limity:

  1. Pokud máte dohodu u jednoho zaměstnavatele, limit je nastaven ve výši 25% průměrné mzdy;
  2. Pokud máte více dohod u více zaměstnavatelů, limit je 40% průměrné mzdy.

V případě překročení jednoho nebo druhého limitu vznikne zaměstnanci účast na pojištění, které hradí částečně zaměstnanec i zaměstnavatel.

Pro dohody o pracovní činnosti platí i nadále stejná pravidla jako v roce 2023.

Důchody

Nově lze podat žádost o starobní, invalidní i pozůstalostní důchod online. Požádat můžete skrze ePortál ČSSZ pomocí své elektronické identifikace.

Zároveň se zvýšil základní výměr všech důchodů o 360 kč na 4 400 Kč měsíčně.

Co dělat, když si nevíte rady

Pokud byste v legislativních změnách tápali a potřebovali poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.