Milostivé léto III

milostive-leto

Máte dluh vůči finančnímu úřadu nebo správě sociálního zabezpečení? V rámci Milostivého léta máte jedinečnou možnost na úhradu svých dluhů bez dalších poplatků. Níže naleznete všechny důležité informace k probíhající akci.

Co je Milostivé léto?

Milostivé léto umožňuje odpuštění penále u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách, které vznikly před 30. 9. 2022. Pokud uhradíte svůj původní dluh do 30. 11. 2023, stát Vám odpustí naběhlé penále, sankce, úroky a případné exekuční náklady.

Koho se akce týká

Milostivé léto je určeno pro fyzické a právnické osoby, zaměstnavatele, OSVČ a plátce, kteří svou činnost již ukončili.

Nutno podotknout, že dluhy na daních se vztahují pouze na fyzické osoby a OSVČ. Dluhy na sociálním pojištění již platí jak pro fyzické, tak právnické osoby.

Na co se Milostivé léto vztahuje a jaké jsou podmínky

Milostivé léto se vztahuje na sankce a příslušenství vzniklé k:

 • dluhům na sociálním pojištění
 • daňovým nedoplatkům
 • poplatkům vymáhaným Celním úřadem
 • dluhům vůči soudcům a Vězeňské službě ČR
 • exekučním nákladům, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději 30. 9. 2022

Podmínkou pro odpuštění penále je, aby dluh vznikl před 30.9.2022 a nebyl vymáhán soudním exekutorem. Požádat o odpuštění je nutné do 30. 11. 2023. Jedná se o mimořádné jednorázové opatření.

Jak postupovat

Dluhy na daních (platí pro fyzické osoby a OSVČ)

Odpuštění se týká příslušenství k nedoplatkům daní, které vymáhají finanční úřady, celní úřady a Ministerstvo financí.

 1. Ověřte si výši nesplaceného původního dluhu dvěma možnými způsoby:
 2. Požádejte příslušný úřad o odpuštění příslušenství
  • Žádost je třeba předat na úřad, u kterého je nedoplatek evidován, včetně informace, kterého konkrétního nedoplatku se žádost týká;
  • Požádejte o využití Milostivého léta, aby bylo uznáno odpuštění příslušenství;
 3. Uhraďte nedoplatek na dani
  • Pokud výše dluhu na dani nepřesahuje 5000 Kč, je třeba jej zaplatit najednou;
  • Pokud je dluh vyšší než 5000 Kč, lze jej splatit jednorázově nebo ve 12 splátkách;

Vzor žádosti pro příslušný úřad, včetně kompletních podmínek, naleznete na www.milostiveleto.cz

Nedoplatky v jednotlivé výši do 200 Kč, v součtu maximálně 1000 Kč zaniknou automaticky, i bez podání žádosti a platby.

Dluhy na sociálním pojištění (platí pro fyzické i právnické osoby)

Výši dlužného pojistného včetně výše penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů si ověříte prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ nebo osobní návštěvou místně příslušné pobočky OSSZ.

 1. Nejpozději do 30.11. 2023 podejte oznámení prostřednictvím ePortálu ČSSZ, že dlužné pojistné uhradíte
  • Pokud bylo dlužné pojistné plně uhrazeno do 30. 6. 2023 a k úhradě zbývá jen příslušenství, není třeba dělat nic, stát odpustí příslušenství automaticky;
 2. Uhraďte dlužné pojistné do 30. 11. 2023
  • Původní dluh lze zaplatit buď jednorázově nebo i formou splátek, pakliže dluh přesahuje 5000 Kč;
  • Počet splátek se odvíjí od výše dlužného pojistného následovně:
   • dlužné pojistné nepřesahující částku 50 000 Kč bude rozloženo do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek;
   • dlužné pojistné vyšší než 50 000 Kč bude rozloženo do 60 po sobě jdoucích měsíčních splátek;
  • První splátku musíte uhradit nejpozději do 31. 12. 2023 a každou další nejpozději v poslední den kalendářního měsíce. Splátkový kalendář je daný zákonem, nelze jej tedy měnit;
 3. Po splacení dlužného pojistného bude odpuštěno penále plynoucí z tohoto dluh

Více informací včetně modelových příkladů k probíhající akci naleznete na webu MPSV

Nechte nám na
sebe kontakt

  Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.