Daň z přidané hodnoty u nestátních neziskových organizací

Dph Nno

Nestátní neziskové organizace (NNO) poskytují podporu a služby v mnoha oblastech, jako jsou sociální péče, vzdělávání, kultura, sport nebo ochrana a péče životní prostředí. Přestože nevznikají za účelem zisku, mohou vyvíjet ekonomickou činnost, která se stane předmětem daně z přidané hodnoty.

Podnikající „neziskovky“

Podle § 5 zákona o DPH se za ekonomickou činnost považuje taková, která vede k dosažení pravidelných příjmů (nikoliv pouze zisku), např. když spolek každoročně pořádá ples, na který prodává vstupenky. Kromě ekonomické činnosti však musí NNO splnit i další podmínku, dle § 6, odst. 1 zákona o DPH, se „plátcem stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.“ Tato hranice se stanovila relativně nedávno, platí po novele zákona o DPH teprve od 1. ledna 2023. Do té doby byl limit poloviční. Vzhledem k fungování NNO je důležitá také skutečnost, že ne všechny příjmy se zahrnují do kritéria obratu pro účely DPH. Zatímco členských příspěvků, dotací či darů se toto posouzení týkat nebude, zmíněných příjmů z prodejů vstupenek na sportovní nebo společenské akce již ano.

Kdy se „neziskovka“ stává plátcem DPH?

Specifická situace nastane, když NNO nemá zdanitelné plnění, které by z ní plátce DPH učinilo, ale nakupuje zboží či služby v zahraničí. V takovém případě se stává tzv. identifikovanou osobou (IO). Pokud tedy NNO využívá běžných služeb třeba od společností Google nebo Meta, měla by provést registraci IO v souladu se zákonem. Přesáhne-li navíc při nákupu zboží ze zahraničí částku 326 000 Kč v příslušném i bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, stane se NNO plátcem DPH.

A co dál?

Problematika DPH u NNO je specifická a vždy bude záležet na konkrétní situaci daného subjektu. V případě nejistoty je vhodné, když se neziskové organizace obrátí na daňového poradce, aby měly jasný přehled o svých povinnostech.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.