Chcete si přivydělat? Zkuste příležitostný příjem

privydelek

Příležitostný příjem představuje jednu z možností, jak si přivydělat. Zároveň může být přínosný pro ty, kteří takovouto příležitost nabídnou a následně proplatí. Je však nutné dodržovat určité podmínky a pravidla.

Co patří mezi příležitostné činnosti

Typickým příkladem příležitostné činnosti může být občasný pronájem, a to jak pronájem automobilu, tak stroje. Mezi příležitostné služby lze také zahrnout například jednorázové poradenství či výpomoc (třeba pomoc s vymalováním kanceláří). Patří sem také nárazové příjmy z prodeje ovoce či zeleniny.

Příležitostný příjem a daně

Pokud příležitostný příjem nepřesáhne částku 30 000 Kč za rok, je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, a není tedy nutné jej danit. V případě, že je příležitostná výpomoc poskytnuta fyzické osobě (podnikateli neboli osobě samostatně výdělečně činné) či právnické osobě (například společnosti s r. o.), mohou si podnikající tuto částku začlenit do daňově zahrnovaných výdajů (v případě fyzických osob) nebo do daňově uznatelných nákladů (v případě právnických osob).

Jak správně nastavit podmínky

Pokud je příležitostná činnost vykonávaná pro podnikající osobu, ať už fyzickou či právnickou, doporučuje se uzavřít písemnou smlouvu, na základě které pak podnikající může dokázat nárok na daňově uznatelné výdaje, respektive náklady. Aby mohla být vykonaná příležitostná činnost uznána jako daňově uznatelná, musí samozřejmě souviset s ekonomickou činností podnikajících osob.

Pozor na opakování a překročení částky

Důležité je však myslet na to, že se musí jednat opravdu o příležitostnou činnost, nesmí se tedy jednat o práce, jež se pravidelně opakují.

Za příležitostnou činnost nelze rovněž považovat situaci, kdy osoba podniká na základě živnostenského oprávnění a vydělá si částku nižší než 30 000 Kč ročně. Ani v tomto případě se totiž nejedná o činnost příležitostnou.

Pokud dojde u příležitostného příjmu k překročení částky 30 000 Kč za rok, je předmětem daně celková částka příležitostného příjmu, i kdyby to bylo překročení o pouhou 1 Kč.

Hledáte v oblasti příležitostné činnosti a příležitostných příjmů radu? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám vše vysvětlíme.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.