Cestovní náhrady a stravné pro rok 2024

Cestovni Nahrady 2024

S účinností od 1. 1. 2024 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při pracovních cestách. Je tedy třeba, aby účetní jednotky aktualizovaly znění interních směrnic, kterými řeší způsob výpočtu a výplaty cestovních náhrad. Pojďme se společně podívat na to, o jaké změny se jedná.

Tuzemské stravné, náhrady za automobil

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2023 Sb. přinesla v novém roce změny sazeb stravného, které zaměstnanci přísluší při tuzemských pracovních cestách. Za každý kalendářní den pracovní cesty (na území ČR) poskytne zaměstnavatel stravné ve výši:

Doba pracovní cestySoukromý sektor (minimálně):Státní sektor:
5 až 12 hodin140 Kč140 – 166 Kč
Déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin
212 Kč212 – 256 Kč
Déle než 18 hodin333 Kč333 – 398 Kč

Další změny se týkají základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanovení průměrné ceny pohonných hmot (PHM), v případě, že ke své pracovní cestě použijete soukromé vozidlo (ať už své nebo vypůjčené).

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy v roce 2024 činí:
5,60 Kč u osobních silničních motorových vozidel
1,50 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek

Průměrná cena PHM pro výpočet náhrad pro rok 2024 činí:
38,20 Kč/l za benzín 95
42,60 Kč/l
 za benzín 98
38,70 Kč/l
 za naftu
7,70 Kč/kWh elektřiny pro dobíjení elektroaut

Zaměstnavatel může zaměstnanci vyplatit náhrady vyšší, než jsou stanovené tímto zákonem. Případný rozdíl mezi poskytnutou kompenzací a výší nároku dle tohoto zákona musí být zaměstnanci dodaněn ve mzdě.

Zahraniční stravné

Sazby zahraničního stravného od 1.1.2024 jsou stanoveny vyhláškou č. 341/2023. Často navštěvované země českými zaměstnanci, jako např. Slovensko, Německo a Rakousko zůstaly beze změny.

Konkrétní změny naleznete na webu Ministerstva financí.

A co dál?

Pokud byste si nevěděli rady nebo preferujete, abychom výpočet stravného a cestovních náhrad vyřešili za vás, neváhejte se na nás obrátit.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.