Cestovní náhrady a stravné pro rok 2022

cestovni-nahrady
Od nového roku došlo vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb. k úpravám výše stravného na pracovních cestách. Zároveň se zvýšily sazby základních náhrad za používání soukromých silničních motorových vozidel při těchto cestách. Je tedy třeba, aby účetní jednotky aktualizovaly znění interních směrnic, kterými řeší způsob výpočtu a výplaty cestovních náhrad. Pojďme se společně podívat na to, o jaké změny se jedná.

Stravné

S účinností od 1. 1. 2022 byly změněny sazby stravného, které zaměstnanci přísluší při tuzemských pracovních cestách. Za každý kalendářní den cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb, specifikovaný  § 109 odst. 3 zákoníku práce, poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

99 až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
151 až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
237 až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Aktuální denní sazby stravného při zahraničních služebních cestách pro rok 2022 se řídí vyhláškou č. 462/2021 Sb., kterou vydalo Ministerstvo financí.

Cestovní náhrady

Další změny se týkají základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanovení průměrné ceny pohonných hmot (PHM), v případě, že ke své pracovní cestě použijete soukromé vozidlo, ať už své nebo vypůjčené.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy:

1,30 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
4,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel

Průměrné ceny PHM:

Průměrná cena PHM pro výpočet náhrad pro rok 2022 činí:

37,10 Kč/l benzínu 95
40,50 Kč/l za benzín 98
36,10 Kč/l za naftu
4,10 Kč/kWh elektřiny pro dobíjení elektroaut

Zaměstnavatel může zaměstnanci vyplatit náhrady vyšší, než jsou stanovené tímto zákonem. Případný rozdíl mezi poskytnutou kompenzací a výší nároku dle tohoto zákona musí být zaměstnanci dodaněn ve mzdě.

A co dál?

Pokud byste si nevěděli rady nebo preferujete, abychom výpočet stravného a cestovních náhrad vyřešili za vás, neváhejte se na nás obrátit.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.