Automobil v podnikání

automobil-v-podnikani
V dnešní době je používání automobilu při výkonu podnikatelské činnosti již nezbytnou součástí každodenního života. Jeho využívání však může z pohledu daní a účetnictví přinést celou řadu otázek či nejasností. Pojďme se tedy podívat na to, jaké možnosti čeští podnikatelé vlastně mají.

Automobil evidovaný v obchodním majetku

Mezi nejčastější případy patří evidování automobilu v obchodním majetku. Jedná se o situace, kdy hodnota pořízeného vozidla přesáhne částku 80 000 Kč, což je hranice stanovená zákonem o daních z příjmů (§ 26 odst. 2 písm. a)). V tomto případě se základ daně snižuje postupně o vypočtené odpisy (odpis je peněžité vyjádření opotřebení daného vozidla). Zákonem je dána i doba odepisování; v případě automobilů jde o dobu pěti let. Zákon o daních z příjmů zná také dva různé způsoby výpočtu odpisů (rovnoměrné a zrychlené) a definuje postup při jejich výpočtu. U majetku zařazeného v letech 2020 a 2021 bylo možné v souladu se zákonem o daních z příjmů využít tzv. mimořádných odpisů, které, mimo jiné, umožňovaly zkrácenou dobu odepisování (u první odpisové skupiny se jednalo o 12 měsíců namísto třech let, u druhé odpisové skupiny o 24 měsíců namísto pěti let). V současné době sledujeme, zda nedojde k prodloužení této možnosti i pro rok 2022. Zároveň upozorňujeme na rozdílnost výše uvedených daňových odpisů a odpisů účetních. Problematika účetních odpisů bude předmětem jednoho z dalších článků.

Finanční a operativní leasing

Další možností je leasing a to buď leasing finanční, nebo operativní. V případě finančního leasingu se jedná o pronájem automobilu s jeho následným odkupem. I v tomto případě je třeba dbát zákona o daních z příjmů, který v § 24 stavuje podmínky, za kterých jsou splátky leasingu daňově uznatelné. Jedná se primárně o to, aby doba trvání nájmu činila minimálně dobu, po kterou by se automobil odepisoval, přičemž je ale tato doba snížená o šest měsíců (zde se tedy jedná o dobu 54 měsíců). Na rozdíl od finančního leasingu u operativního nedojde po jeho ukončení k odkupu. Předmět pronájmu se po ukončení operativního leasingu vrací zpět pronajímateli.

Soukromé vozidlo a paušální výdaje na dopravu

Pro ekonomickou činnost lze využívat také soukromé vozidlo. V tomto případě do daňově uznatelných nákladů vstupuje hodnota, která odpovídá částce za spotřebované pohonné hmoty (vycházející ze spotřeby daného vozidla a ceny za 1 l pohonných hmot) a dále náhradě za opotřebení vozidla (která pro rok 2022 činí 4,70 Kč za 1 km).

Opomenout nesmíme ani možnost paušálních výdajů. Tento paušál je možné použít maximálně pro tři vozidla a zahrnuje výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné. V případě, že je vozidlo plně používáno pro ekonomickou činnost, jedná se o paušál v hodnotě 5 000 Kč.

Co dělat, když si nevíte rady

Rozhodnutí, jaká varianta je pro vaše účely ta nejvýhodnější, nemusí být vždy snadné – vše má své výhody i úskalí. V AICCONU jsme možnosti využívání automobilu v podnikání pečlivě nastudovali, takže pokud byste potřebovali v této oblasti poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.